Min story

Eva_Hauge_1500.jpg

Min passion är utveckling, min egen och andras.
Allt som handlar om utveckling tänder en gnista i mig och får mig att undra ”hur kan jag bidra?”. 
Min erfarenhet och kompetens kan delas in i två områden, utveckling av kundnöjdhet och utveckling av människor (som egentligen i grund och botten är ett och samma område när man tittar under ytan).
Min erfarenhet bygger på många års arbete med kundtillfredsställelseutveckling, organisations-utveckling, projektledning, analys och coachning både som anställd och fristående konsult.
Min grundutbildning är en fil kand i företagsekonomi, marknadsföring, kompletterat med DIHM marknadsföring och studier i psykologi, stresspsykologi och projektledning. Jag har också en ”vanlig” coachutbildning (enligt ICF-standard), coachutbildningar inom Three Principles (se nästa stycke) samt olika utbildningar inom facilitering.

2009 kom jag i kontakt med något som kallas Innate Health eller Three Principles. Förenklat kan det beskrivas som en insikt som leder till förändring på en grundläggande nivå. När världen ser annorlunda ut blir en logisk konsekvens att man fattar andra beslut helt enkelt, som leder till att man får andra resultat. Skillnaden i min egen upplevelse av livet är enorm och detsamma säger de som jag har haft förmånen att coacha över tid. Jag har fortlöpande gått utbildningar i USA och England inklusive bland annat ett ettårigt Mentorsprogram under ledning av Michael Neill, en av världens mest framstående coacher inom Three Principles.

Jag är jätteglad att du är här! Men en hemsida är ju något av en "monolog", jag sänder, du läser... Vill du ha en dialog, kontakta mig!