Kundfokus på riktigt - ja tack?!

Att skapa kundservice som leder till att kunderna imponeras sker inte av en slump. Mina utbildningar och workshops bygger på över 15 års erfarenhet av att hjälpa organisationer att bli mer kundorienterade och öka sin kundlojalitet. 

Nöjdare kunder, helt enkelt
200.00
Quantity:
KÖP

Vad kan jag hjälpa er att uppnå?

 

Jag lär ut verktygen och säkerställer att ni vet vad ni behöver göra för att ta arbetet vidare och lyckas. Mina utbildningar är praktiska, engagerande och resultatinriktade -  självklart alltid i linje med era strategier och mål. Här kan du se exempel på områden jag ger utbildning/workshops i:

 • Skapa en framgångsrik kundkultur
 • Att leda en serviceorganisation mot imponerande kunder
 • Ena ledningsgruppens kundfokus
 • Utveckla kundupplevelser utöver det vanliga


Jag kundanpassar alltid mina kurser efter nuläge och behov. Läs mer nedan om olika kurser och utbildningar jag håller regelbundet.

 

Aktuella kurser inom kundutveckling

 

 

Kundservicechef i praktiken

Företagsutbildning. Denna utbildning är framtagen för att stötta ledare som arbetar med kundtillfredsställelseutveckling i gruppen/säljteamet. Kursen ger ett klart och tydligt ramverk och en individuell handlingsplan där vi har fokus på de förutsättningar och mål varje individ har.

 
 

Beskrivning

Grundförutsättningen för god service med nöjda kunder som följd är rätt kompetens och stödjande struktur och processer. För att få MYCKET nöjda kunder krävs även klarsynt ledarskap med genuint kundfokus. Den här kursen vänder sig till företag/grupper som redan idag har en stor andel nöjda kunder men vill ha ännu fler riktigt nöjda, lojala, kunder som rekommenderar företaget till andra.

Service på riktigt hög nivå kan och bör inte detaljstyras. Istället behöver alla som arbetar i organisationen ha förmågan att fatta beslut som leder till känslan av personlig service för kunden. Medarbetarna bör bli hjälpta av, men inte hindrade av, rutiner och standards.

Upplägget utformas efter organisationens nuläge och behov där utgångspunkten är att människor som möter andra människor är skillnaden som gör skillnad i kundupplevelsen.

Vi börjar med individuella samtal, med var och en följt av en halvdags workshop med ledarna. Utifrån strukturerad diagnosmodell fastställer vi nuläge och mål samt gemensamt arbetssätt (det är viktigt att alla ledarna jobbar enligt samma modell).  Detta lägger grunden för utformningen av det kommande programmet.

Innehåll

 • Diagnos av nuläget jämfört med framgångsfaktorer som avgör kundnöjdhet
 • Kundfokuserat ledarskap, vad innebär det egentligen? Hur kan jag som ledare göra störst skillnad?
 • Hur stödjer er företagskultur utvecklingsarbetet inom kundnöjdhet?
 • Vad avgör kundens upplevelse hos oss? Hitta skillnaderna som gör skillnad och gör det konsekvent i varje kundmöte
 • Kunskapsöverföring och storytelling som verktyg i vardagen
 • Handlingsplan för ledare och varje medarbetare
 • Övningar/stödmaterial till ledarna att genomföra med gruppen mellan träffarna.
 • Plan för fortsatt arbete efter avslutad kurs
 • Uppföljning efter avslutad kurs
   

Information

Lärare: Eva Hauge
Tid: 2-4 halvdagar
Plats: På kunds begäran
Deltagare: 4-8
 

 

 

Grundkurs i kundservice

Företagsutbildning. Denna utbildning är framtagen för att hjälpa de som är en del av företagets serviceupplevelse att skapa imponerade kunder på ett långsiktigt hållbart och lönsamt sätt. 

 
 

Beskrivning

Enastående service och imponerade kunder skapas i mötet mellan människor. Medarbetare som mår bra, har rätt fokus, rätt mandat och ett genuint kundfokus har roligare på jobbet, gör intryck på kunderna och säljer mer.


Innehåll

 • Vad avgör egentligen om kunden blir riktigt nöjd?
 • Hur säkrar vi det?
 • Så får du mer energi och glädje i vardagen mitt bland jobb och måsten
 • Så skapar du service i världsklass utan att själv stressa ihjäl dig
 • Så får vi sälj, service och lönsamhet att samverka
 • Så blir du bättre på att möta "besvärliga människor"
   

Information

Lärare: Eva Hauge
Tid: Heldag alt 2 halvdagar
Plats: På kunds begäran
Deltagare: 4-12

 
 

 

Vad har ni för utmaningar?

 
 

Hör av dig så pratar vi om vad jag kan göra för er!