Tankarna skapar känslan

Att det är tankarna kring en situation som skapar känslan och inte själva situationen i sig kan vara lätt att se i vissa sammanhang och svårare i andra. Gör övningen nedan steg för steg. Läs inte bara snabbt igenom utan stanna till och fundera i varje steg.

INFORMATION + EGEN REFLEKTION -> NYA INSIKTER

Information utan reflektion är slöseri med tid

 

PDF att ladda ner (klicka här)

steg 1

TankarnaSkaparKänslan1

steg 2

TankarSkaparKänslan2

STEG 3

TankarSkaparKänslan3

I ditt liv:

Nästa gång du hamnar i en situation där du känner dig lite obekväm, lite irriterad, lite stressad etc. Reflektera kring ATT du har tankar kring situationen. Du behöver inte försöka tänka annorlunda, bara reflektera kring att skälet till att du känner som du känner är INTE situationen i sig utan att du tar dina tankar kring situationen på stort allvar och det i sig skapar känslan du har.

Börja med att titta på situationer där du känner dig lätt obekväm, börja inte med exempel där du har väldigt starka känslor (det är svårare att få syn på sambandet tanke-känsla när man är starkt påverkad av känslan).