Tankeinventering

Utan att vi egentligen tänker på det har vi tankar i huvudet hela tiden. Vissa tankar tänker vi oftare än andra, några få är helt nya. De vanemässiga tankarna, de som ofta återkommer, blir vi till slut så vana vid att vi tar dem så för givet att vi uppfattar dem som en del av “hur livet är” eller “hur jag är”. Vissa tankar ger energi, vissa tankar kostar energi. Genom att svara på frågorna nedan blir du mer medveten om vilka tankar som kostar dig energi. Skriv ut pdf:en och svara på frågorna i lugn och ro, inför dig själv. Du behöver inte redovisa eller förklara för någon annan och syftet är att reflektera - inte att “få det gjort”.

PDF ATT LADDA NER (KLICKA HÄR)

Tankeinventering1
Tankeinventering2