Bli bättre på att säga nej genom att säga ja?!

Händer det att du säger "ja" fastän du egentligen ville säga "nej"? Du är inte ensam, jag tror alla har varit där någon gång. För alla har vi i någon mån en inneboende önskan att hjälpa till, ta ansvar, vara realistiska ("om inte jag gör det vem skall då göra det?"), vara till lags, bli omtyckta, undvika konflikt etc, både hemma och på jobbet. Men något man sällan tänker på...

Messy desk.jpg

är att genom att gå med på något som du egentligen inte vill låter du någon annans behov och önskningar vara viktigare än dina.

Varje motvilligt “JA” till någon annan är ett “NEJ” till mig själv!

Det kan ju vara ok någon gång. Problemet är när det blir ett mönster, när det är svårt att säga nej till andra så därför blir det nej till mig själv allt för ofta. Häromdagen pratade jag med en medarbetare som klagade på att "allt möjligt landar på mitt bord hela tiden, jag hinner inte med mitt eget jobb". Det var allt från andras problem som hon ombads lösa, projekt som egentligen hörde till en annan avdelning, kollegors resebokningar, konferensarrangemang, passa växeln när någon var sjuk till en rad andra uppgifter som inte egentligen hörde till hennes jobb men som hon gjorde "för någon måste ju göra det". Och i slutet på dagen satt hon kvar med sin egen hög ogjort arbete i en känsla av stress och vanmakt när övriga lämnade kontoret för att gå hem till sina familjer/fritidsintressen.

Har du provat att säga ja till dig själv? undrade jag. Insikten att det inte handlar om att säga nej eller inte nej utan att det handlar om VEM jag säger ja till (mig själv eller andra) gjorde stor skillnad för hennes mentala bild. Prova du med; ställ dig frågan "vem vill jag säga ja till?" nästa gång det känns svårt att säga nej. Se om det gör någon skillnad på vad du svarar... och hur det känns... oavsett hur du svarade...

Allt gott
Eva