Två enkla sätt att ha mindre oro/stress/irritation i livet

Händer det att du är stressad, orolig, osäker, irriterad eller förvirrad?
Hur känns det? Mindre bra? 

Händer det att du är lugn, trygg, säker, empatisk och tålmodig?
Hur känns det? Betydligt bättre? 

När vi förstår hur våra känslor uppstår blir det automatiskt mindre av de första och mer av de andra. Känslan är som ringarna på vattnet men vari består själva droppen som skapar dem?

The-Space-Within-You-are-Not-300x300.jpg

 

Oftast tror vi att hur vi känner oss beror på vad som pågår i våra liv. I själva verket är det så att hur vi känner oss beror på vad som pågår i våra huvuden OCH hur mycket vi tolkar det som pågår där som "sant". Enda sättet att känna sig stressad, irriterad, osäker etc är att först tänka tankar som skapar den känslan. Jo! Verkligen, enda sättet! Ingenting är stressande i sig, om vi inte först tänker stressande tankar. Ingenting är irriterande i sig, om vi inte först tänker irriterande tankar! För att det sedan skall resultera i en känsla måste vi också tro på det som vi tänker som relevant och sannolikt/korrekt. 

Exempel: Jag pratar med en kund, hon skulle ha gjort XYZ men har inte gjort det, det får till konsekvens att tidplanen inte håller och det leder till extraarbete för mig.

Detta är fakta och i sig skapar det ingen känsla. Det medför praktiska konsekvenser som behöver hanteras men ingen känsla. För att skapa en känsla behöver jag adderar tankegångar, tex enligt alt A eller alt B nedan.

A) Hon är en slarvig person som ofta gör såhär, hon struntar i hur det påverkar andra, det är respektlöst, nu får jag problem som hon orsakat och det är inte rättvist!

B) Hon har mycket att göra, hon har råkat missa detta, det är inte avsiktligt, alla kan göra misstag och mitt jobb är att hjälpa till att lösa problemet, det ingår i mitt uppdrag att serva kunden.

Vilket är mest "sant"? Det spelar ingen roll, det viktiga är att A har potentialen att få mig att känna irritation och B har potentialen att få mig att känna något annat.

Båda har potentialen att få mig att känna olika känslor. Men för att göra det måste jag köpa resonemanget, dvs jag måste, ofta omedvetet och oavsiktligt, ta för givet att det jag tänker stämmer/gäller mer än andra alternativa tolkningar. Om jag inser att det bara är mina tankar kan jag tänka tanken och ändå känna mig neutral.

Så hur känner man mer lugn och harmoni och mindre stress och irritation?

Genom att inse två saker

1) Det är dina egna tankar som skapar känslan!

2) Det du tänker är bara dina tankar! Du måste inte bry dig så mycket om det.

Inser man till fullo detta, att vi själva tänker oss in i alla känslor vi upplever (behagliga och obehagliga) och att det vi tänker inte är så viktigt och riktigt som vi tror så mår vi automatiskt bättre än om vi tror att det är situationen som skapar känslan (och jag är offer för omständigheterna).

Prova själv, se om du kan upptäcka något tillfälle idag där du få syn på tankarna som skapar reaktionen. Se om du kan släppa taget om tankarna, backa lite och bara se situationen, utan en ihop-tänkt tolkning. Börja i det lilla, varje steg räknas.